← Tilbake

MUSIKK FRA QUERINIS TID

Konsert i Bodin kirke fredag 21. april kl. 13.00. Med historien om Querini som utgangspunkt vil vi presentere italiensk og europeisk middelaldermusikk for et nordnorsk publikum. Mie Othelie Berg spilte en orgelkonsert på Røst under Querinidagene i august 2016 og Danteforeningen på Røst ønsket å gi henne en mulighet til å fortsette arbeidet med å utvikle og utvide et repertoar av tidlig orgelmusikk.

Konserten reflekterer båndet mellom Røst og Italia musikalsk, gjennom å se tilbake til den musikken som eksisterte på Pietro Querinis tid, og som kan ha fulgt ham og hans mannskap på deres ferd tilbake til Venezia etter at de hadde forlist på Røst i 1432. Det finnes ikke store mengder bevart musikk fra denne perioden,men vi har en viktig italiensk kilde: Codex Faenza som er datert til det tidlige 1400-tallet. Dette er en samling med vokal- og instrumentalmusikk, av både verdslig og religiøs karakter, og er det stykket som er nærmest forliset i tid.  Konserten vil også inneholde et verk av Girolamo Frescobaldi, født ca. 100 år etter Querinis tid, som representerer en gullalder innen italiensk orgelmusikk.
 
Samtidig reflekterer konserten hvordan dette nesten 600 år gamle forholdet fortsatt eksisterer, ved å se på bruk av musikalske former og tema fra perioden rundt skipbruddet, og hvordan de har blitt brukt av senere komponister. Dette gjøres gjennom flere ulike stykker, blant annet to ‘estampie’, som er en gammel danseform. Det ene er fra Robertsbridge Codex, den tidligste samlingen orgelmusikk vi kjenner til, datert til midten av 1300-tallet. Den andre er fra 2007, av den tyske komponisten Franz Danksagmueller, som viser en moderne tilnærming til middelalderformen, basert på gamle teknikker. Bernardo Pasquinis Partite diversi di folliaer et variasjonsverk basert på temaet ‘La Folia’ (‘Galskapen’), som er et av de tidligste musikalske tema vi kjenner. Det blir ofte datert helt tilbake til 1400-tallet, og var enormt populært, komponister helt opp til vår tid har basert verker på denne melodien.
 
Vi får også høre et norsk verk, og et verk basert på et tema fra norsk musikkhistorie: Ludvig Nielsens Passacaglia over Draumkvedet, basert på visjonsdiktet Draumkvedet. Diktet, som dateres tilbake til middelalderen, blir oftest sunget til et sett med norske folketoner, og har her blitt tolket av organisten Ludvig Nielsen, en rungende skikkelse i norsk kirkemusikkhistorie.
 

Konserten arrangeres i samarbeid med Dante Røst,  verdens nordligste lokalforening av den italienske kulturorganisasjonen Società Dante Alighieri. Dante Røst er en forening som jobber for å spre italiensk kultur på Røst og i Nord-Norge for øvrig, samt å styrke de kulturelle bånd mellom Italia og Røst. 

Mie Othelie Berg er profesjonell organist, født og oppvokst i Bodø. Hun fikk sine første musikalske erfaringer gjennom Domkirkens jentekor og på besteforeldrenes piano. Etter videregående tok hun Bachelorgrad i kirkemusikk ved Institutt for Musikk (NTNU), Trondheim, som kulminerte i en eksamenskonsert i Nidarosdomen i 2014, på det da nyrenoverte Steinmeyer-orgelet. Deretter fulgte en mastergrad i Orgel ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium, under Hans Fagius og Hans Davidsson, som ble avsluttet sommeren 2016. Hun arbeider for tiden i København, som organist og musikalsk ansvarlig i St. Albans - Danmarks eneste anglikanske kirke - og som freelance organist. I 2012 mottok hun Bodø Kommunes Kulturpris, for unge talenter. Siden samme året har hun også sittet i styret for Bodø Internasjonale Orgelfestival, og har tidligere deltatt under festivalen med ulike kammermusikalske konserter.