← Tilbake

Møte mellom Chant og Koral - konsert i Bodin kirke

Ivan Sarajisvhilis konsert i Bodin kirke baserer seg på tysk og fransk barokkmusikk fra katolsk og protestantisk kirkesang. Musikken beveger seg i rommet før og etter reformasjonen, et møte mellom Chant og Koral. Med seg har han hele to vokalensembler, Vocal Art og Ensemble Ylajali, som representererer hver sin retning fra disse tidsepokene.

Det vil bli framført verker av Francois Couperin «le Grand» 1668-1733, Jean Adam Guilain 1669-1732, Charles Piroye c. 1668-1672 – c. 1730, Claude Balbastre 1724-1799, Gottfried August Homilius 1714-1785 og Johann Sebastian Bach 1685-1750.